آموزش گوهر شناسی - شکل گیری و ساختار گوهرها

آموزش گوهر شناسی-شکل گیری و ساختار گوهر ها

کریستال آمتیست

منشاء و ساختار گوهر ها

به جز تعداد معدودی،بیشتر گوهر ها کانی و غیر آلی هستند و مسئله مورد علاقه گوهرشناسان شناخت ساختار و منشا آنهاست.کانیها به اشکال متفاوت شکل میگیرند.بعضی از ماگمای مذاب و گاز های درونی زمین متبلوز می شوند که به آنها کانیهای آذرین یا igneous minerals  گفته میشود

بعضی دیگر از محلول های دارای آب و یا با کمک موجودات زنده روی زمین و یا نزدیک به سطح زمین ایجاد شده که کانیهای رسوبی نام دارند.نهایتا کانیهای جدید توسط تبلور مجدد کانی هایی که در زیر پوسته زمین تحت فشار و حرارت زیاد قار دارند ایجاد می شوند و به آنها کانیهای دگرگونی یاmetamorphic minerals گفته می شود

نکنه مهم در مورد فرمول شیمیایی گوهر ها این است که،ترکیب شیمیایی کانی ها در فرمول شیمیای نشان داده می شود ولی ناخالصی ها در این فرمول نشان داده نمیشوند حتی اگر وجود آنها باعث تغییر رنگ در سنگ شود

شکلگیری کریستال ها

کریستال کوارتز  و الماس

تقریبا همه کریستالها شکل کریستالی معنی دارند.آنها ساختمان بیرونی همگن و ساختمان اتمی و یونی و ملکولی و شکل هندسی منظمی دارند و شکل بیرونی آنها دارای سطوح کریستالی مسطح می باشد.بیشتر کریستالها کوچک و حتی گاهی در ابعاد میکروسکپی هستند.با این حال برخی نمونه های بسیار بزرگ چندین متری نیز وجود دارند.عموما از لحاظ ارزش کانیهای بسیار کوچک به علت ابعاد کوچکشان و کانیهای بسیار بزرگ به علت وجود ناپاکی های فراوان یا رشد بی قاعده آنها گوهر های کم ارزشی هستند.ترکیبات شیمیایی کانی و ساختار د اخلی آن (شبکه کریستالی) تعیین کننده خواص فیزیکی کریستال (شکل ظاهری  و سختی و رخ و نوع شکستگی و وزن مخصوص) است و همینطور ویژگی های نوری کریستال را معین میکند.بیشتر کریستال ها فرم هندسی منظمی ندارند چون بعضی از صفحات کریستالی رشد بهتری نسبت به بقیه صفحات دارند.با این حال زاویه بین صفحات همیشه ثابت باقی میماند

وقتی یک کریستال با یک فرم با کریستال دیگری با فرم دیگر ترکیب شود (مثلا یک کریستال شش وجهی با یک کریستال هشت وجهی ترکیب شود) شناسایی نوع کانی بر اساس شکی کریستالی بسیار پیچیده می شود.به فرم مشخصی که یک کریستال در طبیعت تمایل دارد به آن فرم رشد کند در علم گوهرشناسی  habit نام دارد.مثلا پیریت با  habit دوازده وجه پنج ضلعی دیده می شود.

Habit  یک کریستال میتواند تخته ای یا سوزنی و ورقه ای و ستونی و یا متراکم باشد که در زبان آمیانه برای افراد غیر حرفه ای به طور کل ساختار نام دارد

وقتی دو یا چند کریستال با هم رشد درونی داشته باشند می گوییم دوقلویی یا سه قلویی اتفاق افتاده است و اگر کریستال ها در کنار هم رشد کرده باشند به آن دوقلویی تماسی و اگر رشد کریستال ها درون همدیگر باشد به آن دوقلویی نفوذی می گویند.

علاوه بر دوقلویی که نظم معینی دارد،بعضی کریستال ها به طور نامنظم رشد می کنند و بستگی به نوع عملیات رشد که میتواند   Filiform یا سیم مانند یا  Fibrous (الیافی ) و یا  Radial (شعاعی) و یا ورقه ای  Leaf-like و یا صدفی  Shell like یا پولکی  Scaly یا دانه ای Grainy باشد،دارد

سیستم های کریستالی

انواع سیستم های کریستالی

در علم شناسایی کریستال ها،کریستالها به هفت سیستم تقسیم میشوند

1-Cubic : این سیستم ها گاهی سیستم های ایزومتریک هم نامیده می شوند.سه محور کریستالی دارد که هر سه محور مساوی و تقاطع آنها زواای 90 درجه دارد و به شکل بلور های مکعبی مثل دوازده وجه لوزی و دوازده وجه پنج ظلعی و بیست و چهار وه چهار ظلعی دیده می شود.(مثل: الماس ، گارنت دمانتوئید،کرومیت ، طلا ، لاجورد ،مگنتیت ، پریت ،رودولایت گارنت ، نقره )

2-Tetragonal : دارای سه محور طولی با زاویه 90 درجه است.دو محور مساوی در یک صفحه قرار دارند و محور اصلی ممکن است بلندتر و یا کوتاه تر باشد.شکل بلور آن چهار ضلع یک منشور و هرم است و به اشکال کریستالی ذوذنقه ای و هرم هشت وجهی دیده می شوند.مثال : کالکوپریت ،لوسیت، زیرکن و ولفانایت

3-Hexagonal : دارای چهار محور کریستالی است که ستای آن در یک صفحه قرار داند و با هم برابرند و تقاطع آنها زوایای 120 درجه داند.محور چهارم نا مساوی با سه مجور دیگر است و با آنها زاویه 90 درجه ایجاد میکند و به اشکال کریستالی منشور شش ضلعی ،هرم دوازده وجهی و هرم دو سر دیده می شوند.مثال: آپاتایت ، زمرد ،مورگانایت ، برلیل طلایی

4-Trigonal : دارای چهار محور کریستلی است که سه محور آن در یک صفحه قرار دارد و طول های مساوی دارند و با هم زوایای 120 درجه ایجاد کرده اند.محور چارم عمود بر سه محور دیگر است و با آنها طول نا مساوی دارد.مثال : عقیق ، آمتیست ، آمیترین ، کوارتز آبی، کلسیت ، سیترین ، کرندوم ، هماتیت ، جاسپر ، رز کوارتز ، تورمالین

5-Orthorhombic : این سیستم دارای سه محور نا مساوی با زوایای 90 درجه می باشد.مثال : الکساندرایت ، باریت ، بیسموت

6- Monoclinic : دارای سه محور کریستالی متفاوت است که دوتای آنها دارای زاویه 90 درجه و محور سوم مورب است.مثال : اپیدوت ، جید ، کونزایت ، مالاکیت

7- Triclinic : سه محور کریستالی دارای طول های متفاوت و مورب هستند و به اشکال کریستالی که صفحات آنها دو به دو با هم برابر هستند دیده می شوند.مثال : آمازونایت ،لابرادورایت ، تانزانایت

این مطلب برای نخستین بار توسط وبسایت تک طلا ترجمه و گرد آوری شده است و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز است

آموزش گوهر شناسی - قسمت اول

آموزش گوهر شناسی -قسمت اول

گوهر شناسی

اصطلاحات علمی در گوهرشناسی

گوهر: مواد معدنی شفاف یا متراکم هستند مثل الماس و لاجورد و یا Rockهستند مثل onyxmarble.بعضی از آنها از مواد آلی به دست می آیند مثل کهربا یا Amber  و بعضی مصنوعی هستند مثل YAG  و گاهی نیز چوب و ذغال سنگ و استخوان و شیشه و فلزات نیز برای تزیین مورد استفاده قرار میگیرند.

زیبایی یکی از خواص سنگ های جواهر است و ممکن است بخاطر رنگ یا پدیده و یا درخششی باشد که در مقایسه با سنگ های دیگر دیده می شود.کمیابی یکی دیگر از فاکتور هایی است که موجب ارزمند شدن سنگ می شود.تراش و صیغل سنگ به زیبایی آن می افزاید.سنگ های سخت را بیشتر به عنوان جواهر استفاده می کنند و سنگ های با درجه سختی کمتر را معمولا کلکسیونر ها و یا گوهر شناسان جمع آوری می کنند.

Gemology  گوهر شناسی : بررسی و شناخت علمی کانی هایی که خواص جواهری را دارند گوهر شناسی می گویند.

سنگ های رنگی : به همه سنگ ها به جز الماس اطلاق می شود،حتی اگر بی رنگ باشند.

Rock  سنگهای ترکیبی : به سنگ های طبیعی و معدنی گفته می شود که خود از ترکیب دو یا چند سنگ معدنی متراکم تشکیل شده باشند مثل لاجورد

Semi- precious stones  یا سنگ های نیمه قیمتی : به جز الماس ، یاقوت قرمز ، یاقوت کبود و زمرد ، بقیه گوهر ها نیمه قیمتی هستند.ولی این تعریف در حال برسی و باز بینی است زیرا مکن است کیفیت یک زمرد بقدری پایین باشد که قیمتش از یک سنگ نیمه قیمتی هم کمتر باشد.

Imitation  یا بدل : به سنگ هایی که فقط از نظر ظاهر و رنگ شبیه به سنگ های طبیعی یا مصنوعی هستند و از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی و نوری هیچ شباهتی به آنها ندارند گفته می شود.

Jewel یا جواهر : به یک یا چند گوهر که معمولا تراش دار هستند و روی یک فلز گران بها بکار رفته اند جواهر می گویند

Crystal  یا بلور : کریستال ساختمان اتمی منظم و ساختمان بیرونی منظم و هندسی دارد.ساختمان کرستالی در صورت تغییر ترکیبات شیمیایی و ویژگی های فیزیکی، تغییر میکند و در نتیجه نوع سنگ هم تغییر می کند

Mineral  یا معدنی : با تغییرات طبیعی که در ترکیبات جامد و غیر آلی پوسته زمین ایجاد میشود،کانی یا مینرال به وج.د می آید.کانی ها دارای ساختمان کریستالی و ترکیبات شیمیایی هستند.

Petrology  : علم شناخت منشا و تاریخ دگرگونی و ساختمان و ترکیبات شیمیایی و طبقه بندی سنگ های ترکیبی را پترولوژی گویند.از نظر بعضی کارشناسان پترووژی همان پتروگرافی است.

Stone یا سنگ : نام عمومی همه ترکیبات جامد پوسته زمین به جز یخ است.برای جواهر فروشان و کلکسیونر ها کلمه ی "سنگ" تنها به معنی گوهر و برای آرشیتکت ها این کلمه به معنی موادی است که برای ساختن ساختمان ها و خیابان ها بکار می رود.در علوم زمین شناسی فقط در مورد سنگ ها صحبت نمی شود.بلکه در مورد مواد معدنی نیز صحبت می شود.

Synthetic stones  :سنگ های مصنوعی که در آزمایشگاه و به دست انسان تولید می شوند و کاملا مشابه نمونه طبیعی خود از نظر خواص کریستالی و شیمیای و فیزیکی هستند.سنگ های مصنوعی با سنگ های بدل متفاوت اند

نامگذاری گوهر ها

در زمان های قدیم سنگ ها به زبان یونان و یا لاتین نامگذاری میشدند.به طوری که در حال حاظر نیز نام های یونانی در مورد بیشتر سنگ ها با قی مانده اند.در عهد باستان سنگ های متفاوت، فقط به دلیل هم رنگ بودن فقط به یک نام خوانده می شدند و نام اصلی بر اساس ویژگی های خاص سنگ نامگذاری می شد.نام بیشتر کانی ها از زبان محاوره ای معدن چیان قرون وسطا به دست آمده است.نامگذاری سنگ ها از آغاز قرن بیستم شروع شده است و چون تعداد زیادی سنگ قیمتی شناخته شد،مرتبا باید نامگذاری جدید انجام می شد.بنابراین قاعده بخصوصی برای نامگذاری سنگ ها به کار گرفته شد که هنوز هم همان روش ادامه دارد.نام یک کانی بر اساس مواد تشکیل دهنده آن  و یا محل کشف و یا به نام فردی که آن را کشف میکرد نامگذاری میشد.به همین دلیل ممکن بود که یک کانی دارای چند نام باشد.گاهی تجار جواهرات،نام خود را بر روی کانی،برای جذب مشتری می گذاشتند،برای اصلاح این وضع نابسامان نام سنگ ها برای بررسی و تصویب باید به سازمان IMA  که انجمن بین المللی سنگ شناسی است ارجاع و مورد قبول واقع شود اگر کسی سنگ جدیدی یافته باشد به او حق داده می شود که نامی که خودش می خواهد را روی سنگ بگذارد و سازمان مذکور روی آن تصمیم میگیرد و نام جدید به تصویب رسیده و بین المللی می شود.

این مطلب برای نخستین بار توسط وبسایت تک طلا جمع آوری ومنتشر شده است و هرگونه کپی برداری فقز با ذکر نام تک طلا مجاز است

احادیث و روایات اسلامی در مورد خواص سنگ ها

خواص سنگ ها از دیدگاه پیامبر و امامان

سنگ عقیق خطی یمن

احادیث زیادی در مورد به دست کردن انگشتر های با سنگ های قیمتی وجود دارد که از بین آنها مطالبی را گرد آوری کرده و منتشر کرده ایم.

به دست کردن انگشتر با نگین عقیق ، فیروزه و یا یاقوت و سنگهای قیمتی دیگر در دین اسلام بسیار توصیه شده است و مطابق احادیث مختلف ثواب و پاداش زیادی را برای فرد استفاده کننده به همراه دارد.در بعضی احادیث به این مطلب هم اشاره شده است که لگر هنگام عبادت انگشتر های با نگین های قیمتی به دست داشته باشید ثواب بیشتری به شما میرسد.(بجز انگشتر طلا برای مردان که از نظر دین اسلام استفاده از آن برای مردان ممنوع است

مزایا و ثواب به دست کردن انگشتر عقیق

در حدیثی از امام رضا (ع) به نقل از امام صادق (ع) نقل شده است که : " کسی که انگشتری به دست دارد که نگین آن عقیق باشد از فقر در امان میماند و نیاز ها و خواسه های او به بهترین شکل به وی اعطا می شود"

در حدیث دیگری از امام صادق آمده است که : پوشیدن (یا همراه داشتن) عقیق هنگام سفر،شخص را از گزند حوادث ایمن نگه میدارد.

امام صادق از قول پدربزرگش حضرت علی (ع) نقل میکند: عقیق را به همراه داشته باشید که خداوند شما را مورد توجه قرار می دهد و از گزند مصیبت ها در امان میمانید

امام باقر (ع) در حدیث دیگری نقل میکنند که : کسی که سنگ عقیق را بپوشد یا به همراه داشته باشد،مادامی که همراه او باشد برای او ثواب نوشته می شود و نوعی سپر حوادث دور وی تشکیل می شود که او را از گزند حوادث در امان خواهد ماند

 

سنگ معدن فیروزهمزایا و ثواب سنگ فیروزه از دید پیامبر و امامان

عبد المومن انصاری در روایتی از امام صادق(ع) نقل می کند : دستی که مزین به فیروزه باشد نیازمند نمیگردد

 پيامبر اسلام در روایتی فرمودند : خداوند عالميان مي فرمايد كه من شرم دارم از دستي كه بسوي من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فيروزه باشد پس او را نا اميد بر گردانم

شخصی به امام رضا (ع) از نداشتن فرزند شمایت می کند حضرت میفرماید انگشتر از فیروزه بگیر و بر آن بنویس «رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین » 

ثواب و مزایای به دست کردن انگشتر جزع یمانی

محمد ابن الحسین از پدرش از قول حضرت علی (ع) نقل می کند که به دست کردن اگشتر جزع یمانی شما را از شر شیاطین نا فرمان در امان میدارد

ثواب به همراه داشتن یا به دست کردن انگشتر زمرد

احمد بن منصور بن نصر از قول اما موسی بن جعفر (ع) نقل میکند که روزی امام به وی گفت : به همراه داشتن زمرد راحتی و آرامش را به ارمغن می آورد و در کار های سخت به تو آرامش می بخشد

ثواب به دست کردن انگشتر یاقوت یا همراه داشتن آن

حسین بن خالد در روایتی از قول امام رضا بیان میکند که امام رضا از قول امام صادق می فرماید: به دست کردن انگشتر یاقوت یا به همراه داشتن یاقوت شما را از فقر دور می کند

 

نکته قابل توجه در مورد این احادیث و روایات این است که خواص سنگ ها به طور مطلق اثر بخش نیست.در اصل خواص سنگ ها می بایست در کنار بعضی موارد دیگر قرار بگیرد تا خود را نشان دهد.به طور مثال وقتی گفته می شود که فلان سنگ فقر را دور میکند،این به آن معنی نیست که شخصی آن سنگ را به همراه داشته باشد و هیچ فعالیت و تلاشی نداشته باشد و انتظار داشته باشد فقر از او دور شود.اما ثواب به دست کردن این سنگ ها بر طبق این احادیث حتمی است.

این مطلب برای نخستین بار توسط سایت تک طلا گرد آوری انتشار پیدا کرده و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز است

زبرجد - خواص و خصوصیات

زبرجد - خواص و خصوصیات

نیم ست زبرجد زنانه

ریشه یابی زبرجد

ریشه و ماخد کلمه لاتین پریدوت به طور قطع مشخص نیست،در لغت نامه های آکفورد کلمه ای مشابه پریدوت به چشم میخورد که آن پدوریت است که نوعی اوپال است، در زبان عربی هم کلمه فریدت که از زبان پارسی گرفته شده (و در اصل پریدت بوده است)  و به معنی جواهر است.اولین بار کلمه پریدوت (زبرجد) در زبان انگلیسی در سال 1705 میلادی به کار گرفته شد

ظاهر سنگ زبرجد

سنگ زبرجد از جمله معدود جواهراتی است که تنها به یک رنگ در طبیعت وجود دارند( به عنوان مثال یاقوت ها رنگ های مختلفی دارند).غلظت رنگ سبز در زبرجد بستگی دارد که چه مقدار عنصر آهن درون ساختار کریستالی سنگ وجود داشته باشد.بنابراین رنگ یک سنگ زبرجد میتواند از زرد تا سبز زیتونی تا سبز متمایل به قهوه ای متغییر است.گران ترین رنگ سنگ زبرجد، رنگ سبز زیتونی تیره آن است

پیدایش زبرجد

در زمین

سنگ زبرجد سبز

اولیوین،که زبرجد یک نوعی از آن است،نوعی ماده معدنی رایج در سنگ های مافیک و اولترا مافیک است که اغلب در پوشش های گدازه ای زنولیت ها یافت می شود که زبرجد با کیفیت فقط در بخشی از این اجزا پیدا می شود.زبرجد همچنین در شهاب سنگ ها هم یافت میود.از این رو نوعی جواهر است که ممکن است از میلیون ها سال نوری فاصله به زمین رسیده باشد.

اولوین یک نوع ماده معدنی فراوان در کره زمین است اما زبرجد با کیفیت جواهری کمیاب است و این به علت بی ثباتی مواد شیمیایی در سطح کره زمین است.اولیوین معمولا به صورت دانه های کوچک یافت می شود و بسیار به تغییرات آب و هوایی حساس است و به همین خاطر برای مصارف تزیینی کاربری ندارد.زبرجد در این محل ها استخراج می شود: آرکانزاس،  آریزونا، هاوایی،نوادا ، نیو مکزیکو در آمریکا و در استرالیا، چین، برزیل ، مصر ، کنیا،میانمار ، پاکستان ، عربستان سعودی ، سریلانکا و تانزانیا.

اولین معدن اکتشاف زبرجد توسط بشر در اطاف مصر باستان در جزیره کوچکی به نام زاگبرجد بوده که حدود پنج هزار سال پیش استخراج زبرجد از آن انجام می شده است

در شهاب سنگ

شهاب سنگ حاوی زبرجد

کریستال های زبرجد از شهاب سنگ ها هم به دست می آیند

گوهر شناسی زبرجد

 

زبرجد گاهی ممکن است با زمرد و یا سایر جواهرات سبز رنگ اشتباه گرفته شود،گوهر شناس مشهور، آقای جورج فردریک کنز،در مورد اشتباه کلیسا ها در گذشته در مورد تشخیص زمرد و زبرجد مطالبی بیان نموده است.

 

برزرگترین قطعه زبرجد یافت شده 310 قیراط معادل 62 گرم وزن دارد و در موزه علوم طبیعی واشنگتن نگهداری می شود.زبرجد سنگ ماه تولد مرداد و یا آگوست است

خواص شفا بخشی زبرجد

زبرجد، دارای خواص متافیزیکی زیادی است،از جمله خواص شفا بخشی زبرجد می توان به از بین بردن کابوس های شبانه برای استفاده کننده از آن و افزایش قدرت تاثیرگذاری در فرد را نام برد.انرژی موجود در این سنگ سبز به شما کمک می کند قدرت عشق و لذت بردن از در شما تقویت شود.این سنگ تاثیر بسزایی در رشد معنویت و فراوانی و رفاه در فرد استفاده کننده دارد.استفاده از زبرجد به افزایش عزت نفس شما کمک میکند و به شما کمک میکند از حس بد گناه و تجارب تلخ گذشته رهایی پیدا کنید.

زبرجد در هر دو چاکرای قلب و شبکه ای خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد و انرژی گرم آن،زیبایی و نشاط را در زندگی فردی شما به ارمغان می آورد

این مطلب برای نخستین بار توسط وبسایت تک طلا گرد آوری و ترجمه و منتشر شده و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر نام تک طلا مجاز است

سنگ های قیمتی و زیبای کره زمین

سنگ های زیبای زمین

در این مقاله تعداری از سنگ های معدنی قیمتی و زیبا و کلکسیونی کره زمین را برای شما به نمایش می گذاریم تا با اعجاز طبیعت بیشتر آشنا شوید.سنگ های جواهرات تک طلا بعضا از همین نوع کریستال های معدنی تراشیده شده و زینت بخش جواهرات شما می شوند

سنگ کریستال کوپریت در زمینه مالاکیت

سنگ کریستال کوپریت در بستر مالاکیت

سنگ معدنی یاقوت سرخ

سنگ کریستال یاقوت سرخ

سنگ معدنی اوپال

سنگ معدنی اوپال استرالیا

سنگ معدن سولفوریت

سنگ معدن سولفوریت

سنگ کریستال کریزوبریل

کریستال کریزوبریل

کریستال آپاتیت

کریستال آپاتیت

کریستال طلا

کریستال طلا

کریستال تورمالین رنگین کمانی

کریستال تورمالین رنگین کمانی

سنگ معدنی الماس

کریستال معدنی الماس

کریستال  آکوامارین

کریستال معدنی آکوامارین

سنگ معدن لاجورد

سنگ معدن لاجورد

کریستال معدنی گارنت

کریستال معدنی گارنت

سنگ راف آمتیست

سنگ راف( کریستال) آمتیست

کریستال رودوکروزیت

کریستال زیبای رودوکروزیت

کریستال فلز پلاتینیوم

کریستال فلز پلاتینیوم

کریستال گارنت دمانتویید

کریستال گارنت سبز دمانتوئیذ

کریستال کوارتز مو دار

کریستال کوارتز مو دار-رشد کریستال تورمالین در کوارتز

مالاکیت

مالاکیت

کریستال هالیت

کریستال هالیت - رشد نمک روی کوارتز

کریستال فلوریت

کریستال فلوریت

کریستال زمرد کلمبیا

سنگ راف زمرد کلمبیا

کریستال کونزایت

کریستال کونزایت

کریستال سولفات مس

کریستال سولفات مس

کریستال الماس صورتی

کریستال الماس صورتی

عقیق رنگین کمان

عقیق رنگین کمانی

بلور هماتیت یا حدید

کریستال سنگ هماتیت یا حدید

کریستال زبرجد

کریستال سنگ زبرجد- پریدوت

سنگ بیسموت

بلور بیسموت